Roll of Honour

Roll of Honour

K.S.R College of Engineering-Tiruchengode

Department of Civil Engineering

University Rank Holders Details - UG

S.No

Name

Batch

Rank

Photo

1

MANJU PRIYA, P.

2011-2015

30

 1 

2

VISHNUPRIYA, K.S 

2010-2014

5

 2 

3

SHALAVUDEEN, P.T

2010-2014

14

3 

4

MANOJ, G. 

2010-2014

22

4 

5

THULASI, M.

2010-2014

23

 5

6

KALAIVANI, V.

2010-2014

26

6 

7

SURESHKUMAR, S. 

2010-2014

26

7 

8

MEGHA, K.P. 

2010-2014

27

8 

9

GEETHA, V. 

2010-2014

35

9 

10

VINOTH, R. 

2010-2014

40

10 

11

RAHUL THARUN, I. 

2010-2014

46

 11

12

PAVITHRA, S. 

2010-2014

49

12 

13

VINOTHRAJULU, R. 

2010-2014

50

13 

14

PAUL PANDIAN, S.

2009-2013

5

 

1 

15

KARTHIKA, P.

2009-2013

12

 

5_1 

16

PRITHIVI RAJ, K.

2009-2013

24

 8_1

17

SANGEETHA, V.

2009-2013

24

 10_2

18

NAVEEN KUMAR, A.

2009-2013

32

 6_1

19

AMBIGA, K.

2009-2013

34

 3_1

20

SHANTHINI, D.

2009-2013

34

 11_1

21

SUBRAMANIAN, R.

2009-2013

36

12_1 

22

POORNIMA BHARATHI, S.

2009-2013

37

 2_1

23

PALANIKUMAR, K.

2009-2013

38

 7_1

24

RAMYA, E.

2009-2013

40

 9_1

25

VENKATESAN, A.

2009-2013

41

 13_1

25

BOOMATHI, M.

2009-2013

48

4_1

27

PRIYATHARSHINI, R. 

2008-2012

4

27 

28

NARMADHA, M. 

2008-2012

8

28 

29

ASHMI, S. 

2008-2012

8

29 

30

GOWRISHANKAR, R. 

2008-2012

9

30 

31

ANBU, R. 

2008-2012

9

31 

32

NALINI, N. 

2008-2012

16

32 

33

MOHAMMED IRFAN, J.

2008-2012

18

33 

34

NARMADHA, J. 

2008-2012

20

34 

35

CHINNAMAYIL, V. 

2008-2012

29

 35

36

AKILA, S. 

2008-2012

35

36 

37

GOWSALYA, S. 

2008-2012

38

37 

38

RAJKUMAR, B.B. 

2008-2012

44

38 

39

YUVARANI, V. 

2008-2012

44

39 

40

 

BALAJI, V.

2008-2012

44

40 

41

PRABAKARAN, A.

2008-2012

45

41 

42

JEGADEESH. K.R

2007-2011

3

42 

43

VAISHNAVI. S

2007-2011

9

 43

44

SUGANYA. S.

2007-2011

17

44 

45

SRIDHAR. V.

2007-2011

18

45 

46

UDHAYAKUMAR. M.

2006-2010

18

46 

 Academic Performance :

Academic Year

No. of Student Appeared

Pass Percentage

Male

Female

Male

Female

2012 - 2016

159

52

85.53

100

2011 - 2015

174

32

76

100

2010 - 2014

108

29

87

100

2009 - 2013

112

32

92

97

2008 - 2012

86

21

93

91